උලමා අන්තවාදී වැඩසටහන වෙනුවෙන් පෙනී ඉදියි!

ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව මෙගා හර්ට්ස් 102.1 නාළිකාව ඔස්සේ විකාශය කරන වැඩසටහන් හරහා ඉස්ලාමීය අන්තවාදය ප්‍රචලිත කරන බවට එල්ල වන චෝදනාව සමස්ත ලංකා ජම්ඉයතුල් උලමා සභාව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් ප්‍රකාශ කරන්නේ, මෙකි වැඩසටහන් ඉතා සාර්ථකව පැවැත්වෙන කාලවකවාණුවක එය නවතා දැමීමට සිදුකරන කුමන්ත‍්‍රණයක් දෝ යන සැකය තමන්ට මතුවන බවයි. එම වැඩසටහන් හරහා මුස්ලිම් සමාජයට විශාල සේවාවක් […]

Read more
1 130 131 132