කොටි සොහොන් බිම උද්‍යානයක් කරන්න රජයෙන් අනුමැතිය ලැබිලා

කිලිනොච්චිය කනකපුරම් පිහිටි LTTE කොටි සාමාජිකයන්ගේ සොහොන් බිමක් සංවර්ධනය කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරයකුගේ විමධ්‍යගත අරමුදල වය කිරීම පසු ගිය දින කිහිපය පුරා දැඩි කතා බහට ලක් වුනා . පසුව එසේ කිසිදු වග විභයකින් තොරව මහජන මුදල එක එක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරුන්ගේ හිතු මනාපයට වය කල හැකිද යන වග පිළිබඳව දැඩි කතිකාවතක් ඇති වීම නිසා ඒ පිළිබඳව රජය වෙතින්  පරීක්ෂණයක් […]

Read more

ලෝකේ පළමු වතාවට ත්‍රස්ත සංවිධානයක සමරු හදන්න රජයෙන් මුදල්

යුද්ධයේදී මියගිය එල්.ටී.ටී.ඊ සාමාජිකයින් මිහිදන් කර ඇති කිළිනොච්චියේ කනකපුරම් මහවිරු සොහොන් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සදහා දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එස්.ශ්‍රීධරන් මහතා විසින් තම විමධ්‍යගත අරමුදලෙන් ලක්ෂ 40ක මුදලක් ලබා දී ඇතැයි වාර්තා වේ. මන්ත්‍රීවරයාට වෙන්කොට ඇති විමධ්‍යගත අරමුදලෙන් කිළිනොච්චිය දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන වැය ශීර්ෂය යටතේ මෙම මුදල ලබා දී ඇත.ඒ සදහා කරච්චි ප්‍රාදේශීය සභාවෙන්ද කිලිනොච්චිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන්ද අවසර ලැබී ඇති […]

Read more