ජනපති ඉවත් කල හැකිද?

ජනාධිපති ඉවත් කිරීම/ ඉවත් වීම/ හෝ මිය යාමේදී මොකද කරන්නේ? මේ වෙන  කොට ගොඩක් දෙනෙක් කතා කථාකරන මාතෘකාවක් තමයි ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ පත්වීම නීත්‍යානුකූල  ද නො එසේ නම් එසේ නීත්‍යනුකූල නොවූ පත්වීමක් නම් මේ වෙනකොට ගත  කොට ගත හැකි ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද කියන එක ගැන .මේක ගැන විවිධ වෙබ් අඩවි වගේ ම මාධ්‍ය ආයතන දේශපාලනික කෝණ වලින් වගේම  මෙන්ම නීති […]

Read more
1 21 22 23