බැඳුම්කර රවී බබා අස්වෙන්න එපා ?

බැඳුම්කර රවී

බැඳුම්කර රවී අස්වෙන්න එපා ? පසුගිය සතිය පුරාවට මෙරට කතා බහට පත්වුණු ප්‍රබලම කාරණය රවිගේ බැඳුම්කර සිද්දිය සහ හම්බන්තොට වරාය, තෙල් වර්ජනය මෙන්ම සයිටම් ගැටලුවද වෙනවා. එහෙත් මේ සියල්ල අතර අපුරු නාඩගමක් රඟ දක්වන සැටි මෙරට මොලය ඇති මිනිසුන් අපුලෙන් උවත් බලා සිටියා මතක ඇති. ඒ මහා බැඳුම්කර පිලිබඳ කතා බහයි . මේ අපුරු නාඩගම පුරාවට ආසියාවේ හොඳම මුදල් ඇමති […]

Read more
1 59 60 61