මියගිය පළමු කොටි සාමාජිකයා සැමරීම රජයේ වියදමින් මහා ඉහලින්

එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය පැවති සමයේදී සයිනයිඩ් කා මියගිය පළමු කොටි සාමාජිකයා වූ පොන් සිවකුමරන් මියගොස් අදට (05) වසර 44 ක් පිරීම නිමිත්තෙන් ඔහු සිහිකරමින් උතුරු පළාත් සභාවේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රී එම්.කේ.සිවාජිලිංගම් ඇතුළු පිරිසක් විසින් පහන් දැල්වීමේ වැඩසටහනක් සංවිධානය කොට තිබුණි.

යාපනය උරුම්පිරායි පොදු වෙළඳසැළ ඉදිරිපිට පිහිටි පොන් සිවකුමරන්ගේ පිළිරුව ඉදිරිපිටදී පහන් දල්වා මියගිය හිටපු කොටි සාමාජිකයා සිහි කළේය. මේ අනුව උතුරු පළාත් සහාවේ එනම් මධ්‍යම රජය සතු මුදල් රටකට විනාශය ගෙන ආ ත්ර්ස්ත්රවාදිය්කුගේ නාමය යොදා ගනිමින් කරන ත්‍රස්ත්‍රවාදී ප්‍රවර්ධන සනදහා යොදා ගැනීම ඉතාමත් කෙදනිය තත්වයකි

යුද සමයේදී එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය විසින් යාපනයේ පිහිටි බැංකු මංකොල්ලකන කාලවකවානුවේදී යාපනය කෝපායි ප්‍රදේශයේ පිහිටි බැංකුවක් මංකොල්ලකන බවට යාපනය පොලීසිය තොරතුරු ලැබීමෙන් පසුව පොලීසිය විසින් අදාළ බැංකුව වටලන අවස්ථාවේදී බැංකු මංකොල්ලකමින් සිටි පොන් සිවකුමරන් නැමත්තා පොලීසියට හසුවීමට ආසන්න අවස්ථාවේදී සයිනයිඩ් කරලක් කා මියගොස් ඇත.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.