බදුර්දීන් හරහා මුස්ලිම් අනතවාදී කොටස් ලංකාවට බලපෑම් කරනවා – ළඟදීම නඩු

විල්පත්තු විනාශය පිළිබඳව රජයට හා අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුරදීන්ට එරෙහිව  නඩු පවරන බව නිතිඥ්ඥ නාගානන්ද කොඩිතුවක්කු පවසනවා. රක්ෂිත වනයක් විනාශ කිරීමට කිසිවෙකුට බලයක් නොමැති බවත් ඒ සඳහා නිත්‍යානුකුල අවසරයක් ලබාදීමට කිසිවෙකුටත් නෛතික බලයක් නොමැති බවත් ඒ මහතා පවසනවා.

විල්පත්තු සංහාරය නීති විරෝධී ක්‍රියාවක් බවත්, රජයට කිසිසේත්ම රක්ෂිත වනාන්තරයක් විනාශ කල නොහැකි බවත් වනය කපනකොට කොහෙත්ම නිත්‍යානුකුල අවසරයක් ගෙන නොමැති බවත් විගනකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් වෙන බව ඒ මහතා අවධාරණය කර සිටිනවා.

ඇමති රිෂාඩ් බදුර්දීන්ගේ සහෝදරයාගේ සමාගමකට මෙම වනාන්තරය විනාශ කිරීමට මුදල් ලැබූ ඇති බවත් ඒ සඳහා පැහැදිලිවම විදේශ බලවේගයක් අත පොවා ඇති බවත් සඳහන් කර සිටින ඒ මහතා එය ජනතාවගේ පරමාධිපත්‍ය බලය පාවාදීමක් ලෙස හැඳින්විය.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.