ලෝකේ ලස්සන එත් භයානකම පාලම් 10 මෙන්න – ඡායාරුප සහිතයි

Trift Bridge – Switzerland

ස්විස්ටර්ලන්තයේ ඇල්ප්ස් කඳු වැටී වල ඇත . උස මීටර් 110 ක් වන අතර දිග මීටර් 180 ක් වේ

Carrick-A-Rede Rope Bridge 

කැරික්-ඒ-රීඩ් නදිය පාලම පිහිටා ඇත්තේ එක්සත් රාජධානියේ උතුරු අයර්ලන්තයේ ඇන්ත්රික් නගරයේයි. මෙම පාලම මීටර් 21 ක් දිග මීටර් 30 ක උසකින් පිහිටා ඇත. මෙම පාලම හරහා යෑමට එක වරකට උපරිම සංක්‍යාව 8 කි .

Vitim River Bridge, Russia

අතළොස්සක් පමණ ජනතාව මෙම පාලම හරහා ගියහ. ඇයි ඒක භයානක ඇයි? එය අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් අයිස් වලින් වැසි තිබේ . මෝටර් රථයක් සඳහා ප්රමාණවත් නැත.

Capilano Suspension Bridge, Canada.

කොලොම්බියාවේ කපිලොනා නදිය හරහා පිහිටා අති මෙම එල්ලෙන පාලම ලෝකයේ භයානකම එල්ලෙන පාලම ලෙස සැලකේ .උස ආඩි 250 කින් යුතුව දිග අඩි 450ක් වේ

Marienbrucke- GERMANY

ජර්මනියේ පිහිටා ඇති එකිනෙක කඳු දෙකක් යා කෙරෙන මෙම පාලමද ලොව භයානකම පාලමක් ලෙස සැලකේ

Langkawi Sky Bridge. Kedah, Malaysia

2014 ජනවාරි මාසයේ ඉදිකරන ලද මෙම පාලම මුහුදු මට්ටමේ සිට මීටර් 700 ක් ඉහල පිහිටා අත

Aiguille du Midi – France

ප්‍රංශයේ පිහිටා ඇත මුහුදු මට්ටමේ සිට ආඩි 12600 ක් ඉහලින් ඇත

Royal Gorge Bridge, USA

ඇමරිකා කොලරෝඩො ප්‍රන්තරයේ 1929 ඉදි කරන ලද මෙම පාලම 2003 වනතෙක් ලෝකයේ උසම පාලම විය

Ghasa – Nepal

ගාසා යනු නේපාලයේ ගාසා  ගම්මානයේ පිහිටි අතිශය අනතුරුදායක පාලමකි. මෙම පාලම දුර්වලව ඉදිකර ඇති බවට කියවේ , මිනිසුන් පමණක් නොව, ගවයින් විශාල සංඛ්යාවක් එය හරහා දිනපතා එහෙත් ගමන් කරයි

Deception Pass Bridge, Washington

මෙම පාලම පිහිටා ඇත්තේ වොෂිංටන් හි ඩෙප්ටිපියන් පාස් ප්රාන්ත උද්යානයෙහිය. මෙම පාලම අඩි 1486 ක් දිග ජල මට්ටමේ සිට ආදී 180 ක් පමණ ඉහළින් පිහිටා ඇත.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.