ලෝකේ අසික්කිතම සංවිධානයට සම්බන්ධ කාන්තාවෝ 40කට මරණ දඩුවම

අයිසිස්‌ ත්‍රස්‌ත සංවිධානයට සම්බන්ධ විදේශ කාන්තාවන් 40 ක්‌ මරා දැමීමට ඉරාකය තීරණය කර ඇත. අයිසිස්‌ ත්‍රස්‌තයන් විසින් තමන්ව පැහැරගෙන ආ බවට එම කාන්තාවන් කළ ප්‍රකාශය ඉරාක අධිකරණය පිළිගෙන නැත.

තමන්ට අභයදානය දෙන ලෙස එම කාන්තාවන් කළ ඉල්ලීම ඉරාක රජය ප්‍රතික්‍ෂේප කර තිබේ.

අත්අඩංගුවේ පසුවන ප්‍රංශ කාන්තාවක්‌ පැවසුවේ තමන් ඉරාකයට පැමිණියේ රැප් ගායකයකු සමඟ විවාහ වීමට බවත්, විවාහ වූ තැනැත්තා අයිසිස්‌ ත්‍රස්‌තයකු බව නොදන්නා බවත්ය. තමාව කාමරයක දමා වසා තැබීමට සැමියා ක්‍රියා කළ බවද ඇය කීවාය.

මේ වනවිට අයිසිස්‌ ත්‍රස්‌ත සංවිධානයට සම්බන්ධ 300 කට මරණ දඬුවමට පමුණුවා ඇත.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.