මුස්ලිම් තුන්දෙනා ගස් බඳියි – හැමදාම පොලිසියට කිවුවට වැඩක් නැතිලු

වයස අවුරුදු 17ක හිංදු දැරිවියකට අතවර කිරීම සඳහා උත්සහ දැරූ මුස්ලිම් තරුණයන් තුන් දෙනෙකුට අක්කරේපත්තු, ආලයඩිවේම්බු ප්‍රදේශයේ ජනතාව අද (25) පහර දී ඇත.

පහරකෑ මුස්ලිම් ජාතිකයන් තිදෙනෙකුගෙන් දෙදෙනෙක් දිවගොස් සැගවී ඇති අතර, එක් පුද්ගලයෙකු විදුලි කනුවකට තබා බැද පොලිසියට බාරදී ඇත.

මෙම මුස්ලිම් ජාතිකයන් ප්‍රදේශයේ අහිංසක හිංදු පාසල් සිසුවියන්ට නිතර හිරිහැර කරන බවත් කිහිප වතාවක් පොලිස් හදිස්සි ඇමතුම් අංකයටත් ප්‍රදේශයේ පොලිස් ස්ථානයටත් පැමිණිලි කල නමුත් ඔවුන්ට විරුද්ධව නීතිය ක්‍රියාත්මක නොවුණු බව ප්‍රදේශයේ ජනතාව සඳහන් කර සිටිනවා.

වීඩියෝව පහතින් බලන්න

ඡායාරුප පහතින් බලන්න .

colombo today වෙබ් අඩවිය වෙතිනි

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.