ලංකාවේ පාලකයෝන්ට පණ නැති උනත් ඉන්දියාවේදී පාඩමක්

තමිල්නාඩුවේ චෙන්නායිහි මාරිනා මුහුදු වෙරළේදී කොටි සමරුව පැවැත්වීම තහනම් කරමින් පනවා තිබූ නියෝගය කඩකළ මැයි 17 සංවිධානයේ 550 ක්‌ පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

මෙම මැයි 17 සංවිධානය කොටි සීමන් නමැත්තා විසින් මෙහෙයවනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ හමුදාවට දඬුවම් කරන ලෙස ඉල්ලමින් කොටි සමරුවට පැමිණි ඊළාම්වාදීන් කෑගසද්දී පොලිසිය එම උත්සාහය නතර කරන ලෙස ඉල්ලා ඇතත් එම ඉල්ලීම ප්‍රතික්‌ෂේප කළ ඊළාම්වාදීන් සැමරුව පවත්වා ඇත.

දිවයින වෙතිනි

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.