හමුදා අත්අඩංගුවේ තියෙන කොටින්ගේ ආයුධත් ඉල්ලයි – දරුවන් වෙනුවෙන්ලු

යුද්ධයේදී මිය ගිය එල්.ටී.ටී.ඊ. සාමාජිකයන් පරිහරණය කළ භාණ්ඩු ඒකරාශී කර උතුරේ දරුවන්ට දැක බලා ගැනීම සඳහා ප්‍රදර්ශනාගාරයක් ඉදිකළ යුතු යැයි යෝජනාවක් උතුරු පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

උතුරු පළාත් සභා මන්ත්‍රී එම්. කේ. සිවාජිලංගම් මහතා ප්‍රකාශ කළේ මෙම ප්‍රදර්ශනාගාරය පිහිටුවීම සඳහා වන යෝජනාව කඩිනමින් පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් කරන බවයි.

දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් ජීවිත පූජාකළ පිරිස පිළිබඳ මතකය ඉදිරි ජනතාවට දැන ගැනිම සඳහා මෙම පියවර ගන්නා බවද හෙතෙම පැවැසීය.

දැනට ශ්‍රී ලංකා හමුදාව බාරයේ පවත්නා එල්.ටී.ටී.ඊත සාමාජිකයන්ට සම්බන්ධ බඩු බාහිරිදිය මෙම ප්‍රදර්ශනාගාරයට ලබා ගැනීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳව සෛයා බලන බවත් යෝජනාව ලබන සතියේදී උතුරු පළාත් සභාවට ඉදිරිපත් කරන බවත් ඔහු වැඩිදුරටත් පැවැසීය.

ඉරිදා ලංකාදිප ඇසුරෙනි

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.