විල්පත්තුව වැනසෙනකොට අසල ගම් වලට වතුර බිංදුවක්වත් නැතිවෙයි

වැස්‌ස නැති කමත් නියඟයෙන් වැව් සිඳීයැමත්, අලුත් වැඩියාවට කපා හරින ලද මහවිලච්චිය වැවට යළි වතුර නොලැබීමත් නිසා මහ විලච්චිය ජනපදයේ පදිංචිව සිටින හත් දහසක්‌ පමණ ජනතාව දැඩි ජල අහේනියකට මුහුණ පා ඇත.

මෙම ජල හිඟය දැඩි ලෙස ඇතිවී තිඛෙන්නේ විල්පත්තු කැලය විනාශ කිරීමෙන් බව ජනතාව විස්‌තර කළහ. මේ පිරිසට දිනපතාම බවුසර් මගින් පානීය ජලය ලබා දීමට රජය පියවර ගෙන ඇති නමුත් ඔවුන්ට නාගැනීම ඇතුළු වෙනත් ජල අවශ්‍යතා සඳහා ජලය නොමැති වීමෙන් දුක්‌ කන්දරාවකට ගොදුරුවී සිටිති.

මෙම ජනතාව මුහුණදී ඇති ජල අහේනිය ගැන කරුණු සොයා බැලීමට පසුගියදා අනුරාධපුර මහ දිසාපති ආර්. ඇම්. වන්නිනායක මහතා මෙම ප්‍රදේශයට ගිය අතර ලඅපට බීමට ජලය ලැඛෙන නමුත් නා ගැනීමට ජලය නිතිපතා ලබා දෙන්නැයි පීඩනයට පත් ජනතාව දිසාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියහ.

දිවයින වෙතිනි

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.