ලෝකේ ප්‍රධාන බෞද්ධ රටවල් පවා කම්පා වුන ශ්‍රී ලංකාවේ බුදු පිළිම බද්ධ

මෙවර වෙසක් උත්සවයට සමගාමිව මිහින්තලා පුදබිමේ දී භික්ෂුන් වහන්සේලා වෙත පුජා කිරීම සදහා චීනයේ සිට එරට භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් මෙරටට වැඩම කරවන ලද බුදු පිළිම වහන්සේලා 2000 සක් සඳහා ඉතිහාසයේ වෙනත් කිසි දිනක නොවූ පරිදි රුපියල තිස් දෙලක්ෂයක බදු මුදලක් රජය විසින් ඉල්ලා තිබේ. නමුත් එකී බදු මුදල ගෙවා ගනීමට නොහැකි වූ නිසා අදාළ පුජාව නවත්වා දැමීමට එම විදේශීය භික්ෂුන් වහන්සේලා ඇතුළු චීන දුත පිරිසට සිදු වී අති බව දැනගන්නට තිබේ

මෙම සිදුවීමත් සමග චීනයේ බෞද්ධ ආගමික ප්‍රධානි භික්ෂුන් වහන්සේලා දැඩි කම්පාවට පත්ව තිබෙන අතර තවමත් කිසිදු රටක මෙවන් බදු හදුන්වා දී නොමැති බවත් , බෞද්ධ රටක් වන ශ්‍රී ලංකාවේ එසේ කිරීම භයානක තත්වයක් බවත් තමන් වහන්සේලා දැඩි කම්පාවට පත් වන බවත් පවසා තිබේ . තවද මේ සිදුවීම තායිලන්තය , කාම්බෝජය වැනි රටවල් මෙන්ම ජපානය ඩ බෝධ්ධ ආගමික ප්‍රධානින් දැනුවත් වී අති අතර එම සියලු රටවල් ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්ධ දර්ශනය පිලිබඳ මෙසේ රජයේ අනුග්‍රහය අහිමිවීම පිලිබඳ දැඩි විමතියටත් , කම්පාවටත් පත්ව අති බව දැනගන්නට තිබේ

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.