ෂරියා උපාධි ඕනේ උනාට බෞද්ධ උපාධි වැඩකට නැ – රජයෙන් තීරණයක්

2016-17 අධ්‍යයන වර්ෂයට සරසවි සිසුන් බඳවා ගැනීම කර ඇතත් බෞද්ධ දර්ශනය හා බෞද්ධ අධ්‍යයනය විෂයන්වලට සිසුන් බඳවා ගැනීම නතර කර ඇතැයි ඊට විරෝදය පල කරමිනිඅන්තර් විශ්ව විද්‍යාල භික්ෂු බලමණ්ඩලය අද විරෝධතාවයක් පැවැත්වූ අතර එහිදී විස්වා විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවට ඇතුළු වීමට උත්සහ කිරීමත් සමග පොලිස් අධි පීඩන ජල හා කඳුළු ගැස් ප්‍රහාර එල්ල කෙරුනා.

පසුව බලහත්කාරයෙන් අදාළ ගොඩනැගිල්ලට ඇතුළු වූ භික්ෂුන් වහන්සේලා 9ක් ඇතුළු තවත් විස්වා විද්‍යාල සිසුන් පිරිසක් අත්අඩංගුවට ගැනුනා.

කෙසේ වෙතත් මෙලෙස බෞද්ධ අධ්‍යාපනය කප්පාදු කෙරුණත් අපේ රටට කිසිදු අදාලත්වයක් නොමැති ෂරියා නීති ඇතුළු මුස්ලිම් උපාධි සඳහා ලොව ලොකුම විශ්ව විද්‍යාලය පවා මෙරට ඉදිකෙරිම්න් පැවතීමත් , එකී විශ්ව විද්‍යාල විසින් අඩු මුදලට මුස්ලිම් ජාතිකයන්ට පමණක් වෛද්‍ය උපාධි පවා හැදෑරීමට පිබුරුපත් සැකසෙන්නේ කාගේ උවමනාවකටද යන්න පිළිබඳව සොයා බැලිය යුතුය

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.