උතුරු පළාත සිංහල භාෂාවත් එපා කියයි – උතුරේ සිංහලයෝ අනාථයි

උතුරේ සෑම රජයේ කාර්යාලයකම ප්‍රසිද්ධියට පත් කෙරෙන රැකියා ඇබෑර්තු ටෙන්ඩර් හා අනෙකුත් දැන්වීම් සිංහල භාෂාවෙන්ද ප්‍රදර්ශනය කරන ලෙස උතුරු පළාත් ආණ්‌ඩුකාරවරයා විසින් උතුරේ සියලුම රජයේ ආයතනවලට ලිපියක්‌ යවමින් අවස්‌ථා ගණනාවකදීම දැනුම්දී ඇතත් එම අවශ්‍යතාව ඉටුනොවන බවට උතුරේ සිංහල වැසියෝ චෝදනා කරති.

උතුරු පළාත් සභාව පිහිටුවන ලද දින සිට ආණ්‌ඩුකාරවරයාගෙන් ජනතාව කළ ඉල්ලීමක ප්‍රතිඵලයක්‌ වශයෙන් එදා සිට උතුරු පළාත් සභාවට පත්වූ සෑම ආණ්‌ඩුකාරවරයකුම මේ දැන්වීම උතුරේ සෑම රජයේ කාර්යාලයකටම යවා ඇත.

නමුත් උතුරු පළාත් සභාවේ හා පළාත් සභාවේ විවිධ අමාත්‍යංශ මගින් රැකියා ඇබෑර්තු තරග විභාග යනාදිය පිළිබඳව දැන්වීම් ප්‍රසිද්ධ කරන විට සිංහල භාෂාවෙන් එම දැන්වීම් ප්‍රදර්ශනය නොකෙරෙන බව උතුරේ සිංහල ජනතාව කියා සිටිති.

පසුගිය වර්ෂයේදී උතුරු පළාත් සභාවට හා පළාත් අමාත්‍යාංශ කීපයකටම කළමනාකාර සහකාරවරුන්, රියදුරන්, මුරකරුවන් හා භාෂා පරිවර්තකයන් බඳවා ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් සිංහල භාෂාවෙන් කිසිදු දැනුම්දීමක්‌ සිදු නොවූ බවද ඔවුහු කියා සිටිති.

මේ දිනවල පළාත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තනතුරු කීපයකටම පිරිස්‌ බඳවා ගන්නා නමුත් ඒ සම්බන්ධයෙන්ද සිංහල දැන්වීමක්‌ කිසිදු ස්‌ථානයක ප්‍රදර්ශනය කොට නොමැති බව පෙන්වා දෙන සිංහල ජනතාව ඒ සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන්ගෙන් විමසූ විට දෙමළ අයදුම්පත් රැගෙන ගොස්‌ සිංහල භාෂාවට පරිවර්තනය කර ගන්නා මෙන් දැනුම් දුන් බව කියා සිටිති.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.