මැදපෙරදිග වැඩට යනකොට උපත් පාලනය අනිවාර්යයි – සත්‍ය කතාව මෙන්න

මෙරට කාන්තාවන් මැදපෙරදිග කලාපයේ රැකියා සඳහා පිටත්වීමට ප්‍රථම සමහර විදේශ රැකියා ආයතන මගින් උපත් පාලන එන්නත් ලබා ගැනීම අනිවාර්ය කර අති බවට පුවත් පලවෙනවා. ගෘහ සේවය සඳහා විදේශගතවන කාන්තාවන් සඳහා මෙලෙස උපත් පාලන එන්නත් කිරීම හරහා එම කාන්තාවන් මැදපෙරදිගට ගෙන්වා ගනු ලබන්නේ කුමක් සඳහාද යන්න අපිලිබ්න්දව පැහැදිලි වැටහීමක් ලබා ගත හැකි වනවා. මන්දයත් මේ ගෘහ සේවිකා කාන්තාවන් සමග එම අයවලුන්ගේ සැමියන් සාමානයෙන් විදේශ ගත නොවන බැවින් සමනය රාජකාරි සනදහා මෙලෙස උපත් පාලන එන්නත් ලබා දීමේ කිසිදු අවශ්‍යතාවක් නැති බව ඉතාමත්ම පැහැදිලිය.

කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව අපි විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයෙන් විමශිමක් කරන ලද අතර එහි ප්‍රකාශකයකු පැවසුවේ අදාළ ගැටලුව පිළිබඳව මෙතෙක් කිසිදු පැමිණිල්ලක් ලැබී නොමැති බවත් කෙසේවෙතත් ඒ පිළිබඳව පරීක්ෂණ සිදු කරන බවත්ය.

තමන්ගේ අයකු මෙලෙස මැදපෙරදිග කලාපය වෙත යවන්නට කවුරු හෝ හිතනවානම් මේ පුවත් ගැන සිතා බැලීම ඉතා වටිනා බව අපේ මතතයි

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.