ශ්‍රී ලංකා හමුදා රථ පෙළකට බෝම්බ ගහන තැතක් වැරදි – බෝම්බ කරු අත්අඩංගුවේ

මාලි රාජ්‍යයේ එක්සත් ජාතික සාමසාධක කටුයතු වන නිරත ශි‍්‍ර ලංකා හමුදා කණ්ඩායමක් ඉලක්ක කර කිලෝ 35 ක බෝම්බයක් පුපුරා හැරීමට සුදානම් වු එරට ත‍්‍රස්තවාදි සාමාජිකයකු බෝම්බයක් සමග යුද හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව හමුදාව කියයි.

යුද හමුද රථ පෙළක් (කොන්වෝයි) ඉල්ලකරගෙන සැකකරු ඉකුත් (28) දින මෙම බෝම්බ පුපුරවා හැරීමට උත්සය ගෙන තිබු බව හමුදා ප‍්‍රකාශක බි‍්‍රගේඩියර් සුමිත් අතපත්තු මහතා පැවසීය.

හමුදා රථ පෙළ එන ගමන් මාර්ගයේ සැකකරු රැදී සිට එකවරම දිව යාමට සුදානම් අවස්ථාවේ හමුදා සමාජිකයන් ට ඔහු පිළිබඳව ඇති සැකකයක් මත සැකකරු අල්ලාගෙන ඇති අතර එම අවස්ථාවේ ත‍්‍රස්වාදියා සතු බෝම්බය හා එය පිපිරවීමට සොදා ගන්නා දුරස්ථපාලකය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගත් බෝම්බය හා සැකකරු හමුදාව විසින් මාලි පොලිසියට බාර දී ඇත.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.