යාපනය අරියාලේ පොලිස් මුරපල ගිනිතබා වනසයි – වැලි ජාවාරම් කරුවෝද සැකයක්?

යාපනය, අරියාලේ මනියතෝට්ටම් ප්‍රදේශයේ ස්ථානගත කර තිබූ පොලිස් මුර කුටියකට කිසියම් පිරිසක් ගිනිතබා විනාශ කර තිඛෙනවා.

පොලිසය පවසන්නේ මනියතෝට්ටම් ප්‍රදේශයේ සිදුවන නීති විරෝධී ක්‍රියා හා වැලි ජාවාරම් වැළැක්වීම සදහා මෙම මුරකුටිය ස්ථාපිත කොට තිබූ බවයි.

ගිනි තැබුවේ කවුරුන්ද යන්න මෙතෙක් අනාවරණය වී නොමැති බවත්, කිසිවෙකුගේ කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් විය හැකි බවත් පොලිසිය සැක පළකරයි.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.