කැලෑ පාළුවා පුංචි චන්දෙට ලක්ෂ 4800 ක් වියදම් කරලා – කොහෙන්ද සල්ලි??

මෙරට අන්තවාදය වපුරන එළිපිටම වනාන්තර විනාශය පිලිබඳ පතල ප්‍රසිද්ධියක් හිමි , ජනපති නියෝග වත් තබයකට මායිම් නොකරන, මෙරට නීති කිසිවක් වලංගු නොවන මුස්ලිම් අමාත්‍යවරයෙක් මෙවර පුංචි චන්දය වෙනුවෙන් රුපියල් කොටි 48ක් එනම් ලක්ෂ 4800 ක් තම බැංකු ගිණුමෙන් රැගෙන වියදම් කර අති බවට කරුණු හෙළිවෙමින් පවතිනවා. මෙරට සමනය ජනතාව හෝ වයාපාරිකයන්ට පවා රු ලක්ෂ 4800 ක් යනු ඉතා ඉහල හා අසීරු මුදලක් වුවත් මෙවර පුංචි චන්දය වෙනුවෙන් තමන්ගේ බැංකු පොතෙන් මෙතරම් මුදලක් ලබා ගැනීමට තරම් මෙම අමාත්‍ය වරුන්ට හැකි වුයේ කෙලෙසද යන වග සොයා බැලීම රජයේ වගකීමකි. අදාළ ඇමතිවරයා පවසන පරිදි මෙන්ම ජනපති වරයාද අදාළ අමාත්‍ය වරයා එල් ටී ටී ඊ තර්ස්ත ප්‍රහාර හමුවේ අවතැන් වූ පවුල් සාමාජිකයෙක් බවද පවසා තිබේ. ඒ අනුව ද්රිධ්රතාවයේ පහලම තැන සිට පැමිණි අදාළ අමත්‍යවරයා දැනට තමන්ගේ ජීවිකාව ලෙස දේශපාලනය පමණක් කරද්දී මෙතරම් විශාල මුදලක් එකවර වියදම් කිරීම හරහා තමන් සතුව තව කොතරම් මුදලක් අත තිබිය හැකිද යන්න පිලිබඳ ඉඟියක් පවසනවා .

අදාළ ඇමති වරයාගේ වත්කම් බැරකම් පිලිබඳ සොයා බලන්නේ කවදාද? ඒවාට නිතිය කෝ .. ජනපති තුමනි, පාර්ලිමේන්තු කතානායක තුමනි, පොලිස් ඇමති වරයාණෙනි කෝ ඔබේ නිතිය.. නිතිය මේ පුද්ගලයට අදාලම නැද්ද?

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.