ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාත්‍රන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය නමත් වෙනස් වන ලකුණු?

ආණ්ඩුව විසින් සාමාජ ජාල වෙබ් අඩවි තහනම් කරන ලද්දේ දින තුනකට වැනි කෙටි කාලයක් සඳහා , ජාතික ආරක්ෂාව සලකා පමණක බව අදාල අවහිර තාවය අති කරමින් ප්‍රකාශ කෙරුනේ පසුගිය 8 වෙනිදායි, නමුත් මේ වන විටත් අදාල අවහිර තාවය මග හරවා නොමැති අතර නිල නොවන ආරංචි මාර්ග වලට අනුව චීන සමුහ ආණ්ඩුව හා එක්ව චීනයේ පවතින ආකාරුයට මුළු මහත් අන්තර්ජාලම රට තුල දැඩි පෙරාහනයකට ලක් කිරීමේ යම් යෝජනාවක්ද ඉදිරිපත් පත් වී අති බව දැනගන්නට තිබේ , මහින්ද අමරවීර අමාත්‍ය වරයා පසුගියදා එළිපිටම පරකාශ කර සිටියේ සමාජ මාධ්‍ය හරහා ආණ්ඩුව හා ජනපති දැඩි ලෙස විවෙච්ච්නය කරන බැවින් මෙම තහනම දිගටම පවත්වාගෙන යාමට යම් අදහසක් අති බවයි.

එහෙත් මෙහිදී ආණ්ඩු පක්ෂයේ අදාල සමාජ මාධ්‍ය වාරණයට උත්සහ දරන පාර්ශව බොහෝ විට ඒ සනදහා ආදර්ශයට ගනු ලබන්නේ චීනයයි. චීනය කෙතරම් දියුණු රටක් වුවත් එය ඒකාධිපති සහ මානව හිමිකම් ඉතා අඩු රටක් වශයෙන් පිළිගන්නා අතර එය මජ්හජන සමුහාණ්ඩුව නමින් පවත්වා ගන්නා ඒකාධිපති ආණ්ඩුවක් බව පැහැදිලි වන තවත් සිදුවීමක් පසුගිය දා සිදු කෙරුනා . එනම් චීන ජනපතිවරයාට ජිවිතාන්තය දක්වා දුරයේ සිටීමට අවසත්වා අති බවට ප්‍රකාශ කෙරුනා.

එම නිසා චීනය ආදර්ශයට ගෙන මිනිසාගේ මුලික අයිතිවාසිකම් ගණයට වැටෙන මෙකි සමාජ ජාල භාවිතය වැනි මුලික අයිතිවාසිකම් පවා ආණ්ඩුව අත්තනෝමතිකව කප්පාදු කරන්නේනම් , ප්‍රජත්‍ර්න්ත්රවාදී ලෙස සටහන් වන ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ නාමය පවා වෙනස් විය යුතු බව විද්වතුන් පවසති .

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.