යාපනයේ මැතිවරණ රැස්වීම වල එල්ටිටි සංවිධානය සැමරෙයි ! මැකෝ කෝ?

යාපනයේ පැවති මැතිවරණ ප්‍රචාරක රැලියකදී එල්.ටී.ටී.ඊ ගීත කිහිපයක් වාදනය කිරීමේ සිදුවීමක් හේතුවෙන් යාපනය පුරා දැඩි නොසන්සුන්තාවයක් හටගෙන ඇති බව මාධ්‍ය වාර්තා පලවී තිබේ.

මෙම රැස්වීම සදහා පැමිණ සිටි තරුණයින්ගේ අත් වල තිබූ ජංගම දුරකතන වල ප්‍රභාකරන්ගේ ඡායාරූප තිබූ බවත් එල්.ටී.ටී.ඊ.සංවිධානයේ ගීත වාදනය වන අවස්ථාවේදී එම තරුණයින් ජංගම දුරකථන ඔසවමින් සිටි බවත් සිද්ධිය සියැසින් දුටුවෝ පවසා තිබේ.

මේ නිසා මෙය අත්වැරදීමක් නොව සිතාමතාම හා සැලසුම් සහගතව සිදු කරණ ලද්දක් බව යාපනයේ ජනතාව කියා සිටිතැයි එම මාධ්‍ය වාර්තා කියා සිටී.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.