බඳුම්කරෙන් පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් – ගුටි බැට හුවමාරු මෙන්න බලන්න හිරිකිත වීඩියෝ

බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව සම්බන්ධව විවාද කිරීම සඳහා අද (10 දා) පෙරවරුවේ කැඳවනු ලැබූ විශේෂ පාර්ලිමේන්තු සභා වාරයේදී ඒකාබද්ධ විපක්‌ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් සහ ආණ්‌ඩු පක්‌ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අතර ඇතිවූ ගුටිබැට හුවමාරුවක්‌ නිසා කථානායකවරයා විසින් සභාව තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ලැබීය.බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව පිළිබඳව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් විශේෂ ප්‍රකාශයක්‌ කිරීමත් සමඟ ඒකාබද්ධ විපක්‌ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කෑකෝ ගසමින් විරෝධය පෑහ.

එහිදී ආණ්‌ඩු පක්‌ෂයේ සහ විපක්‌ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අතර ගුටිබැට හුවමාරුවක්‌ ද සිදුවිය.ඒ සමඟම සභාව පාලනය කරගැනීමට නොහැකි වීම නිසා කථානායක කරු ජයසූරිය මහතා විසින් විශේෂ සභාවාරය තාවකාලිකව අත්හිටුවා පක්‌ෂ නායක රැස්‌වීමක්‌ කැඳවන ලදි.

මෙන්න එම අවස්ථාවේ වීඩියෝව

මේ පහර කමට ලක්වූ ප්‍රසන්න රණවිර මන්ත්‍රීවරයා

මේ ඔහුගේ අදහස්

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *