සියල්ලට කලින් හිටපු ජනපතිගේ ප්‍රජා අයිතිය නැති කිරීමේ සුදානමක්

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කල යුතු යයි බරපතල දුෂණ වංචා සොයා බැලීම සදහා ජනාධීපතිවරයා විසින් පත් කරන ලද ජනාධිපති කොමිසම විසින් සිය නිර්දේශ ලෙස සදහන් කර ඇති බව ආණ්ඩු හිතවාදී පුවත් අඩවි කිහිපයකම වාර්තාවන් පල කර ඇත.මෙම කොමිසම පත් කරන ලද්දේ පසුගිය රජය සමයේ සිදු කල බවට චෝදනා එල්ල වන වංචා, දුෂණ, බලය අයුතු ලෙස යෙදවීම ආදිය ගැන සොයා බැලීම සදහාය.

මෙම කොමිසම විසින් සිය අවසන් වාර්තා පසුගියදා ජනාධිපතිවරයා වෙත බාර දෙනු ලැබීය.පසුගිය රජයේ දූෂණ, වංචා රැසකට මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා සම්බන්ධ යයි පෙනි යන බැවින ඔහුගේ ප්‍රජා අයිතිය අහෝසි කළ යුතු යයි එම කොමිසම නිදේශ්ෂ කර ඇති බවද එම පුවත් වාර්තාවන්හි දැක්වෙයි.

පසුගිය දෙසැම්බර මාසයේදී කොමිසමේ නිල කාලය අවසන් වූ අතර එහි අවසන් වාර්තාව හා විමර්ශණ 17ක වාර්තා ජනවාරි 02 වැනිදා ජනාධිපතිවරයා වෙත බාර දෙනු ලැබීය.

‘ජනපතිවරණ සමයේ සන්ධානයේ ප්‍රචාරක දැන්වීම් සඳහා ස්වාධීන රූපවාහිනියට මුදල් ගෙව්වා ද.. එම මැතිවරණයේ බස් සඳහා ලංගමට මුදල් ගෙව්වාද.. උතුරේ අත් හැර ගිය කම්හලක යකඩ කපා ඉවත් කළ බව ආරක්ෂක ලේකම් දැන සිටියාද..’ ඇතුළු චෝදනා ගණනාවක් සම්බන්ධයෙන් මෙම කොමිසම මගින් විමර්ෂණය කරන ලදී.

 

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.