පුරාවිද්‍යාවෙන් සොයාගත් සාම්පුර් විහාරය බලෙන්ම ඩෝසර් කරලා

සාම්පුර් සුඩකුදා ප්‍රදේශයෙන් පුරා විද්‍යා ගවේෂක පිරිසක් විසින්  දින කිහිපයකට පෙර සොයා ගත අනුරාධපුර යුගයට අයත් යයි සැලකෙන බෞද්ධ විහාරයක නටබුන් , අදාළ හඳුනා ගැනීමෙන් පසු පුරා විද්‍යා ලේකන ගත කිරීමෙන්ද පසුව කිසියම් පිරිසක් විසින් 18 වෙනි දින ඩෝසර් කර සම්පුර්ණයෙන්ම බිමට සමතලා කිරීමක් සිදු කර ඇති බවට වාර්තා වේ, මේ පිළිබඳව අද ලංකාදීප පුවත් පත පවා මුල් සිරස්තලය ලෙස වාර්තා කර තිබුනා . කෙසේ වෙතත් මෙලෙස නැගෙනහිර සියලු බෞද්ධ උරුමයන් අන්තවාදී ආගමිකයන්ගේ සහ නිදන් හොරෝන්ගේ ප්‍රබල විනාශයකට ලක්ව තිබීම තුලත් රජය සහා අදාළ අමත්‍යංශ දැඩි නිද්‍රා ශීලි ප්‍රතිපත්තියක් අනුඉගමනය කිරීම ජාතියේ අවසානාවක් ලෙස යි අපනම් දකින්නේComments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.