දැන් වත් නැගිටපියව් – මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලාපියව්

අද බොදු බල සේනා සංවිධානය මාධ්‍ය හමුවක් කැඳවමින් මහා විශාල අනතුරක් පිලිබඳ බිහිසුණු හෙළිදරව්වක් සිදු කළා . ඒ විශේෂ හමුදා ක්‍රියාන්විත සඳහා පමණක් භාවිතා කරන්න ස්නයිපර් වර්ගයේ අවියක් , තවද සයිලන්සර් සවි කරන ලද ( එනම් හඬ නොනැගෙන ලෙස භාවිතා කල හැකි ) මුස්ලිම් ජාතිකයකුට ගෙන්වීම සඳහා රජයේ අනුමැතිය ලබා දීම පිලිබඳ සිදුවීමකි. 2106 වර්ෂයේ ගෙන්වා ඇති මෙමෙ අවිය සඳහා නාවික හමුදාව පවා දැඩි විරෝධය දක්වා ඇති නමුත් එවකට ආරක්ෂක ලේකම් වරයා මේ සඳහා අනුමැතිය ලබා දී එය ගෙවීමට ලබා දී තිබේ . මේ එය ගෙන්වන ලද පුදගලයා පිලිබ්න්ෆ්ද තොරතුරු යි

නම – මොහොමඩ් සජඩ් අලි ශම්සුදින්

දෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගර සභාව ට අයත් 541 ගල්කිස්ස ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශයේ පදිංචි අයකි

අවි අංකය  GB15/2213

ජා හැ ප අංකය 661831600V.

මෙවන් අවියක් කුමකටද? වහාම මේ පිළබඳව ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි.

දෙයියන්ගේ නාමෙන් සහජීවන ලබ්බ අත ඇරලා හැමෝම දැනුවත් කරපල්ලා

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.