පොලිසියටත් කුපිත වූ ජනතාවගෙන් පැමිණිලි – නිලධාරියෙකුත් අල්ලලා පොලිසියට දීලා

ඩයලොග් සමාගම ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක් මුවාවෙන්, පාරිභෝගිකයන්ගේ මුදල් ගසා කෑමේ කාර්යයක නිරතව සිටින බව පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසයි.

එහි සභාපති රංජිත් විතානගේ මහතා විසින් නිකුත් කර ඇති නිවේදනය මෙසේය.

ඩයලොග් සමාගම මහ දවල් මහ මග පාරිභෝගිකයා ගසා කයි

ඩයලොග් සමාගමේ ටී ෂර්ට් හා ඩයලොග් බලය ලත් හැදුනුම්පත් පැළදගත් පිරිසක් අද දින නිට්ටඔුව නගරයේ දී ඩයලොග් පාරිභෝගිකයින්ගේ දුරකතන වල ස්ටාර් පොයින්ට් මුදල් බවට පරිවර්තනය කිරීමට හැකියාව ඇති බව පවසා පාරිභෝගිකයින්ගේ ජංගම දුරකතනය ගෙන ඊට ඇප් ඩවුන්ලෝඩ් කර දෙනු ලබනප්රිවර්ධන කාර්යක නිරත විය. මෙහිදී ඔවුන් විසින් පාරිභෝගිකයාට අනවශ්යෝ දිනපතා මුදල් පාරිභෝගිකයාගෙන් අය වෙන ඇප් ඩවුන් ලෝඩ් කරනු ලබයි. පාරිභෝගිකයාට දුරකතන ආපසු දෙනු ලබන අවස්ථාවේ එම දුරකතන අංකයට එන අදාල ඇප් සාර්ථකව භාගත වූ බවට වන පනිවුඩ මකා දමනු ලබයි.

මෙමගින් පාරිභෝගිකයාගේ මුදල් ගසා කනවා පමණක් නොව පාරිභෝගිකයාගේ දුරකතනයේ ඇති සියලු දත්තද ලබා ගැනීම සිදු කරනු ලබයි.
පාරිභෝගිකයින් විසින් අදාල පුද්ගලයින් නිට්ටඔූව පොලීසියට භාර දී ඇත.

මහාමාර්ගයේ දී කිසිවෙකුටත් තම ජංගම දුරකතනය නොදෙන ලෙස සියලු පාරිභෝගිකයින්ගෙන් අප සංවිධානය ඉල්ලා සිටිමු.

ස්තුතියි, මෙයට,
රංජිත් විතානගේ – සභාපති
පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.