ලෝකෙම එපා කරපු මුස්ලිම් අන්තවාදීන් කණඩායම ඉවරෙටම ඉවරයි

ඉරාකයේ හා සිරියාවේ ඉස්ලාමීය රාජ්‍ය පිහිටුවීම සඳහා සටන් කළ ෂීෂී ත්‍රස්තවාදීන් පරාජය කර විජයග්‍රහනය ලබා ගත් බව ඉරාන ජනාධිපති හසාන් රූහානි අද :21- ප්‍රකාශයට පත් කළ බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළේයග

සිරියානු ජනාධිපති බෂාර් අල් අසාද්ට ෂීෂී පරාජය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර වශයෙන් සහ දුන් ප්‍රධාන අනුග්‍රහයකයා වන ඉරානය සිරියාවේ හා ඉරාකයේ සටන් වැද සිටිය ෂී ත්‍රස්තයන්ට එරෙහිව සටන් වැදීමට දහස් ගණනින් ස්වේච්ඡා හමුදා හා යුද උපදේශන ද ලබා දුන්නේයග

රූපවාහිනී නාලිකාවක් ඔස්සේ ISIS පරාජය ගැන ප්‍රකාශයට පත් කළ රුහානි ,ඉස්ලාමයේ සියලු සටන්කරුවන්,ටල ඉරානයේ ආධ්‍යාත්මික නායකයා අයතුල්ලා අල් කමේනි ට සහ ඉරාකයේ හා සිරියාවේ සන්නද්ධ බලකායන්ට ස්තුති කරමින් ප්‍රකාශ කළේ මේ විනාශ කළ කණ්ඩායම නරකල විනාශල මිනීමැරීම් හා ම්ලේච්ඡත්වය හැර වෙන කිසිවක් ගෙන ආවේ නැති බවයග

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.