සිංහ කොඩිය මෙරට ජාතික කොඩිය විදිහට අපි පිළිගන්නේ නැ – දෙමල පරයෙක් උඩු බුරයි

සිංහ කොඩිය මෙරට ජාතික කොඩිය යයි පිලි නොගන්නා නිසා එය එසවීම ප‍්‍රතික්‍ෂෙප කලේ යයි උතුරු පළාත් අධ්‍යාපන ඇමති එස්. සර්වෂේවරන් මහතා පවසයි.

මෙම තීරණය දැනට වසර 67ක පමණ කාලයක් තිස්සේ දෙමල නායකයන් විසින් කරගෙන ආ ප‍්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් යයිද ඔහු සදහන් කරයි.

ජාතික කොඩියේ අසිපතක් අතින් ගත් සිංහයාගෙන් ශ‍්‍රී ලංකාව සිංහල බෞද්ද රටක් යයි හුවා දක්වා ඇති බවත් ඉන් අනෙක් ජාතීක් පහත් කර ඇති බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි.

මෙනිසා ජාතික කොඩිය සියළු ආගම් ජාතීන්වලට සමතැන් ලැබෙන සේ වෙනස් විය යුතු යයිද ඇමතිවරයා වැඩි දුරටත් අවධාරණය කර සිටී.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.