මම කතා කළා.. හැබැයි ඒවා කාවවත් ආකර්ෂණය කරන්න වත් පුදුම කරන්නවත් කරපු කතා නෙමෙයි

රොහින්ග්‍යා අර්බුදයේදී තමන් නිහඬව සිටි බව එල්ල වූ චෝදනාවලට පිළිතුරු දෙමින් මියන්මාරයේ නායිකා අවුන් සාන් සූකී ප්‍රකාශ කරයි.

නොඛෙල් සාම ත්‍යාගලාභී අවුන් සාන් සූකී මියන්මාරයේ පළමු සහ වත්මන් රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභිකාව වන අතර එම තනතුර අග්‍රාමාත්‍ය ධුරයකට සමාන වේ.
රොහින්ග්‍යාවරුන්ට එරෙහිව සංහාරයක් ක්‍රියාත්මක වන බවටත් අවුන් සාන් සූකී ඒ සම්බන්ධයෙන් නිහඬ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන බවටත් ඇමෙරිකාව ප්‍රමුඛ බටහිර රටවලින් දැඩි චෝදනා මාලාවක් එල්ල විය. ඇයට ලබාදුන් නොඛෙල් සාම ත්‍යාගය නැවත පවරා ගත යුතු බවටද ඇතැම් පාර්ශව අවධාරණය කළේය.
මියන්මාරයේ සංචාරයක යෙදී සිටින ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය ලේකම් රෙක්ස් තිලර්සන් සමඟ ඒකාබද්ධ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් සූකී එම චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කළාය.
මම  නිහඬව සිටියේ නැහැ. මම කියපු කරුණුවල එතරම් සිත්ගන්නා ස්වභාවයක් තිබුණේ නැති බව තමයි ජනතාව අදහස් කළේ. මා කතා කළේ පුදුමයට පත් කරන්න නෙමෙයි. උනන්දුව හෝ ආකර්ෂණය ඇති කරන්න නෙමෙයි. මම කතා කළේ යථා තත්ත්වයයි. සත්‍යයි. සැබෑ තත්ත්වයයි. ජනතාව එකිනෙකාට එරෙහි වන තත්ත්වයක් ඇති කිරීමට මට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ” යැයි ද සූකී කීවාය.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.