මෙන්න මිනිස්සුන්ගේ අදහස් අමුතු වෙන හැටි -කියවලාම බලන්න

ජපානය තුළ සිලිකන් බෝනික්කන් මිලට ගන්නා පුරුෂයන්ගේ සංඛ්‍යාව ඉහළ ගොස් ඇති බව වාර්තා පෙන්වා දෙයි.
සිය බෝනික්කන් සමග පෙමින් වෙළී සිටින බව හතළිස් පස් හැවිරිදි මසයුකි ඔසාකි කියා සිටි අතර තමන් නැවත මිනිස් ඇසුරකට නොයන බව බෝනික්කන් සමග දිවි ගෙවන හැට දෙහැවිරිදි සෙන්ජි නකජිමා පැවසීය.
සිලිකන් බෝනික්කෙකුගේ මිල ඩොලර් හයදහසෙන් පමණ ආරම්භ වන අතර එවැනි බෝනික්කන් දෙදහසක් පමණ ජපානයේ වාර්ෂිකව අලෙවි වන බව වාර්තා පෙන්වා දෙයි.
හුදෙකලාව හේතුවෙන් පුරුෂයන් ඒ වෙත යොමු වන බවට විවේචකයෝ තර්ක කරති.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.