සම්පුර්ණ කියවලාම ඉන්න – මෙන්න ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් නවතම සොයා ගැනීමක්

පසුගියදා අයවැය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරමින් මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර විසින් කරන ලද ය වය යෝජනාවන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය තම නිල ෆේස් බුක් පිටුව හරහා නැවත ප්‍රචාරය කර තිබුනා. එහිදී මුදල් අමාත්‍ය වරයාගේ එක යෝජනාවක් පහත පරිදියි.

බෝ නොවන රෝග (ඒඩ්ස් හා වකුගඩු රෝග වැනි ) පාලනය සඳහා මිලියන 100ක් වෙන් කෙරේ.

ඉතින් වකුගඩු රෝග සහ ඒඩ්ස් වැනි බෝවන රෝගයක් එකම අංශයක් වෙතින් පාලනය කල හැකි බව නොදන්නා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයන්ගේ කෙරුවාව ගැන අපට කොතරම් විශ්වාශයක් තැබිය හැකිද?

මේ රටේ ඕනෑම පොඩි එකකුත් දන්නා ඒඩ්ස් බෝවීම ගැන මංගල හා රනිල් නොදන්නේ ඇයි ?

මේක අනිවාර්යෙන් ෂෙයාර් කරන්න. මුන්ගේ රෙදි ගැලවෙන්න

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.