මේ නැති කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව නම් වූ දේශයේ අභිමානයයි- රට වෙනුවෙන් ෂෙයාර් කරන්න

ලැබෙන අවස්ථාවේදී තම පවුලේ අයටත් තමා උසස් යයි හිතන ය මුණ ගස්සනට වලිකන්නේද මේ හීන මානය නිසාමය

පසිගියදා ඉන්දියාවේ පවතී සමුළුවකට සහභාගී වූ මෛත්‍රී පාල සිරිසේන ජනාධිපති වරයා එම සමුලුඑදී වර්තමාන රුසියානු ජනාධිපති වද්ද්මීර් පුටින් සමග එකම මේසයක හිඳ ආහාරා ගත බව තලු මරමින් මහත් අහිමනයක් මවාගෙන මාධ්‍ය කියන හැටි මාධ්‍ය මගින් ප්‍රසිද්ධ කෙරුනා. මේ සමග මොකක්ද අපි ට හැඟෙන්නේ?

මේ ජනාධිපති වරයාට නොහැගෙන එකම kaaරනයනම් තමන්ද තවත් රටක රාජ්‍ය නායකයකු බවයි. එනම් පුටින් හා මෛත්‍රී යන දෙදෙනාම එකම රාජ්‍ය ත්‍රන්තික පිළිගැනීමකට යටත් බව පිළිගත යුතුය. එහෙත් මේ හීන මානය ඇතිව තමන් ට පුටින් සමග ආහාර වේලක් ගන්නට ලැබීම ප්‍රසිද්ධියේ තලු මරමින් කරන්නේ හිරිකිත හීන මානයක් පෙන්වීම නොවේද? අපට කිසිදු ගැටලුවක් නැත මෙලෙස මෛත්‍රී පාල සිරිසේන යන පුද්ගලයා මෙලෙස නොන්ජල් ලෙස හැසිරීම පිළිබඳව. එහෙත් මේ විනාශ වන්නේ රටේ ගෞරවයි. මන්ද යත් මෛත්‍රී පාල යන නම නොව ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය පවා මේ සිදුවීම් දකින්නේ ශ්‍රී ලංකා ජාංධිපති ලෙසයි. මේ තරම් නොන්ජල් වීමෙන් සිදුවන්නේ කුමක්ද? හද්ද දුප්පත් අප්‍රිකානු රටවලටත් වඩා අපි පහතට වැටීම නොවේද??

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.