රනිල්ගේ ලිච්චවි ප්‍රජාත්‍රන්තවාදය රෙද්ද අස්සෙන් බේරේ !

රන්ජන් රාමනායක දිගින් දිගට දුෂණ වංචා ගැන හඬ නැගිය

රන්ජන් රාමනායක නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය වරයා ව දිවුලපිටිය ආසන සංවිධායක දුරයෙන් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඉවත් කර තිබේ. ඒ වෙනුවට එම අසන සංවිධායක කමට පත් කර ඇත්තේ පසුගිය වර මැතිවරණයෙන් පරාජය වූ මන්ත්‍රීවරයෙකි. දිගින් දිගටම රජයේ දුෂණ හා වංචා වලට එරෙහි වීම නිසා හැර වෙනත් හේතුවන්ක් මේ සඳහා දැක්වීමට එක්සත් ජාතික පක්ෂය අපොහොසත් වේ

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.