තුවායකින් විතරක් මහා දවල් බස් එකට නැගලා – මම ලස්සන නිසා ඇදුම් ඕනේ නැ

මේ සිදුවීම දුටු තරුණයන් පිරිසක් ඔහුට දැඩි විරෝධයක් දක්වා තිබෙන අතර ගැහැණු ළමයි බසයේ සිටින නිසා බසයෙන් බහින ලෙසට කියා තිබෙනවා.තුවාය ඇඳ සිටි තරුණයා එවිට කියා ඇත්තේ තමුන්ට කැමති ලෙස පාරේ යෑමට අයිතියක් ඇති බව හා උඩුකය පමණක් නිරුවත් වීම කාටවත් බාදාවක් නොවන බවයිඑමෙන්ම තමුන්ගේ ඇග ලස්සන නිසා රෙදි වලින් වහ ගැනීමේ අවශ්‍යතාවක් නැති බවත් තර්ක කර තිබෙනවා.කෙසේවෙතත් දැඩි විරෝදය මැද්දේ තරුණයා බසයෙන් බැස ගොස් තිබෙනවා. මේ තරුණයා නිතිය ගැන මිස රීති හා සදාචාරාත්මක හැදියාවන් පිලිබඳ අල්ප මාත්‍රයක් නොදන්නා බවයි හැඟී යන්නේ . පින්තුර පහලින්

 

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.