තායි භික්ෂුන් වහන්සේලාට මුස්ලිම් අන්තවාදී ප්‍රහාර..

මේ වන විට , දකුණු තායිලන්තයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉල්ලක්ක කර “ජෙමාහ් ඉස්ලාමිහ්” නමැති අන්තවාදී මුස්ලිම් කණ්ඩායමක් එල්ල කරන ප්‍රචණ්ඩකාරී ප්‍රහාර උත්සන්න වී තිබෙනවා. මීට ඉහතදී මියන්මාරයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉල්ලක්ක කර ප්‍රබල ප්‍රහාර එල්ලවූ අතර ඊට සමාන ලෙස දකුණු තායිලන්තයේද ඉස්ලාමීය අන්තවාදී ප්‍රහාර උත්සන්න වී ඇත.

භික්ෂුන් වහන්සේලාට මහ මග ගමන් කිරීමට හෝ විහාරස්තානවල වැඩවිසීම ඉතා අනතුරුදායක තත්වයකට පත්වී ඇති බව විදෙස් වාර්තා පෙන්වා දෙනු ලබන අතර එරට රජය භික්ෂුන් වහන්සේලා සහ විහාරස්ථාන වෙනුවෙන් දැඩි හමුදා ආරක්ෂාවක් ලබා දීමට කටයුතු කලද ඉස්ලාම් ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ප්‍රහාර අඩුවක් වී නොමැති බවයි එම වාර්තා වැඩිදුරටත් පේනවා දෙනු ලබන්නේ…

විශේෂයෙන් ම කලාපයේ සිටින ඉතිරිව සිටින බෞද්ධ රටවල් කිහිපයකම මේ වන විට මුස්ලිම් අන්තවාදී ප්‍රහාර ව්‍යාප්ත කර ඇති අතර ඒ පිළිබඳව කිසිවෙකුත් තවමත් විශ්ලේෂණයක් කර නැත. මෙසේ තත්වයක් තිබියදී ශ්‍රී ලංකා රජය මියන්මාරයේ මුස්ලිම් සරණාගතයන් බාර ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් විඉම විමතියක කරුණක් බව ජාත්‍යන්තර දේශපාලන විචාරකයන් පවසයි.

This slideshow requires JavaScript.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.