දරුවන් පරිස්සම් කරගන්න – මත්වෙන අයිස් පලම් පාසල් සිසුන්ට විකුණන මාෆියාවක්!

දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශයන් හිදී මේ වන විට පාසල් සිසුන් ඉලක්ක කර ගනිමින් අන්තරධායක ඖෂධ විකිණීමේ ජාවාරම් ප්‍රබලව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. මේ වන විට විවිධ ස්ව්රුපයන්ගෙන් එම මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රධාන පාසල්, ටියුෂන් පන්ති අසල විකිනෙමින් පවතින අතර මේ වන විට මහනුවර නගරයේ අයිස් පලම් වලට මත්ද්‍රව්‍ය මුසු කරමින් ඒවා පාසල් සිසුන් ඉලක්ක කරගනිමින් විකුණන ජාවාරමක් පිළිබඳව පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ සමාජ විද්‍යා  මහාචාර්ය HMDR හේරත් මහතා අනාවරණය කර ඇත. ඒ මහතා මෙම අනාවරණය සිදු කරනු ලැබුවේ මහනුවර ටියුෂන් පන්ති ගුරුවරුන් සහ පන්ති හිමිකරුවන් සඳහා වූ සම්මන්ත්ර්නයකදීය. 

මෙම තත්වය ඉතා බරපතල තත්වයකි. තම දරුවන් අයිස් පලම් එකක් කෑවට කිසිදු මව්පියකු සැලකිලිමත් වන්නේ නැති අතර , මීටත් වඩා වෙනස් ක්‍රම මගින් මෙම අන්තරධයක ඖෂධ දරුවන් හට බෙදා දීම සිදු කරන බැවින් දෙමව්පියන් පමණක් නොව සමාජයේ සියලු වැඩිහිටියන් හට මිට වඩා වගකීමකින් වැඩ කල යුතු බවට විද්වතුන් අදහස් පල කරයි.

 

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.