අපිට එන්නේ කොත්මලේ විහාරෙන් පින් කැට දෙකක සල්ලි විතරයි.. හතේම සල්ලි ඕනේ.. නවීන් කියයි

මහවැලි මහා සෑය විහාරස්ථානයේ පිහිටා ඇති පිං කැට හතකින් තම පාර්ශවයට එන්නේ දෙකක ආදායම පමණක් බවත් පහක ආදායම නොලැබෙන බවත් ඇමති නවීන් දිසානායක මහතා පවසයි.

ගම්පොල පැවදි උත්සවයක් අමතමින් ඇමතිවරයා මේ බව කියා සිටියේය.

Comments

අදහස් ලියන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *