ඔන්ලයින් මත විමසුම

රජය විසින් මෙවර වෙසක් සහ පොසොන් පොහෝ දිනවලදී තොරණ ප්‍රදර්ශනය තහනම් කර තිබේ. එයට හේතුව ලෙස පෙන්වා දෙන්නේ එදිනට බෞද්ද්යා වෙහෙර විහාරස්ථාන කරා නොගොස් බුද්ධ ආගමික වතාවත් වලින් බැහැරව සැණකෙළි සමරමින් සිටින නිසා එය මග හරවා ගැනීමට බවයි. කෙසේ වෙතත් මේ පිළිබඳව විවිධ අදහස් පලවෙමින් පවතින නිසා ඒ පිළිබඳව බහුතර කැමැත්ත කුමක්ද පිළිබඳව අපි සොයා බැලීමට තීරණය කෙරුවා. ඔබටත් ඔබේ අදහස පහතින් ලබා දිය හැකියි
  • Add your answer

ඔබ ලබා දෙන අදහස් අපි විසින් 2018 /6/15 දිනෙන් පසුව බුද්ධ ශාශන අමාත්යංශය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට සුදානම්. එබැවින් ඔබ විසින් මෙම චන්ද ඉදිරිපත් කිරීම පිළිබඳව තවත් ඔබේ යහළුවන් දැනුවත් කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු